ZXCJ-ZXCM Namenkunde
ZXCJ Allgemeines
ZXCK Personennamen insgesamt
ZXCL Hausnamen insgesamt
ZXCM Orts- und Flurnamen insgesamt
  Einzelne Orts- und Flurnamen s. ZXT, ZXZ

© UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke)